Hjerte

$990

Tilgjengelighet

12 måneder

Målgruppe

Leger og annen helsepersonell.

Formål med kurset

Kurset gir en innføring i bruken av pasientnær ultralyd ved spesifikke problemstillinger i hjerte på nybegynnernivå. Du skal blant annet lære og vurdere hjertets pumpefunksjon og angi om den er tilnærmet normal, eller om den er lett redusert eller alvorlig redusert. I tillegg vil kurset berøre hemodynamiske endringer ved større lungeembolier, og ikke minst hvordan du påviser perikardvæske. Du vil få en grundig gjennomgang av anatomien i hjerte, og ikke minst hvordan du får fremstilt de mest basale projeksjonsvinduene av hjerte.

Category: