Skip to main content

Lunge (6 måneder)

Current Status
Not Enrolled
Price
3990
Get Started
Indremedisin

Lunge

Målgruppe

Leger og annen helsepersonell som har bruk for lungeultralyd.

Formål med kurset

Kurset gir en innføring i bruken av pasientnær ultralyd ved akutt respirasjonssvikt og hvorfor dette bør anvendes mer fremfor stetoskop og røntgen thorax. Den enkelte får enkel innføring i grunnleggende lungeultralyd hvor man ser nærmere på lungeglidning, artefakter og pleuravæske.