Skip to main content

DVT – dyp venetrombose (3 måneder)

Current Status
Not Enrolled
Price
3990
Get Started
Indremedisin

DVT – dyp venetrombose

Målgruppe

Leger og annen helsepersonell.

Formål med kurset

Kurset gir en generell introduksjon av DVT og hvordan man utifra klinikk og diagnostikk avgjør om pasienten skal undersøkes for DVT med ultralyd. På kurset får den enkelte grundig gjennomgang av anatomi og innføring i ultralydundersøkelse av underekstremiteter. I tillegg får den enkelte oppdatert internasjonale retningslinjer for behandling og oppfølging av DVT.